Bestuur:

Voorzitter: Vacature                                           
Vice-voorzitter: Jaap van der Veen                           
Penningmeester: Cor Sonneveldt                               
Secretaris: Maria van Wamel                      
Bestuurslid: Mark van der Wolf`                       
Bestuurslid: Stef Kraan                         
Bestuurslid: Herman Reker

Commissies:

  • Registratie objecten
  • Herwaardering collectie
  • Educatie en kinderactiviteiten
  • Vriendenwerfactie

Het bestuur en de medewerkers krijgen geen beloning uitbetaald voor hun werk.